1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
  3. ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ)
  4. ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
  6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ BUSINES PLAN 
  8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
prev next